22/12/10

amb els millors sentiments /// con los mejores sentimientos

Curiosament la Federació com a tal es va crear el 1996, aquell any i els posteriors varem fer força coses, almenys els primers, a Osona la lliga del any 97-98 érem tres divisions que sumaven un total de 35 equips.
A la lliga de Barcelona Actualment en son 38 equips. ( no voldria que s'entengues com a comparació de re, simplement això si com a indicatiu del pes que col·lectivament hem perdut. )  la de l'A.C.F.B. no recordo pas quants n'eren Peró molts, moltisims dons hi havia tres divisions de no se pas quants equips i cec recordar que alguna divisió fins i tot amb mes d'un grup. Amb definitiva bastants més que ara.
A Reus no se gaire com estan si que puc dir que a les hores hi havia força activitat...
Be d'Horta  i Sant Just actualment no aconsegueixo comunicar-hi, cosa que fa sospitar que l'activitat a decaigut molt també
Com que aquest dies hi ha hagut quelcom participació dins del tema Federatiu, i en veure on estem ara les associacions, (crec que totes amb general bastant més lleugeres de personal ) i com que també es parla amb cert rese'ls de L'A.C.F.B, voldria fer un prec a fi de be per aquesta afició que tant ens motiva.
Particularment crec que tot i que es cert que anteriorment hi han hagut postures enrocades, Peró també es just que digui que han estat per més d'un plantejament. I tampoc seria honest si recolzes del tot els comentaris del amic " dinàmic " de Reus. Si que Barcelona va apretar i apretar força amb certs temes. Ara be una cosa es que no sapiguem posar-nos d'acord i l'altre es dir que no hi ha hagut implicació...
Això no es correcta, si be un servidor es va menjar moltes hores de parlar i provar coses de reglament amb el Marc Besora... alias Levante, suposo que ell deu recordar-ho també.
Finalment deixeu-me entonar el "mea culpa" per que tot i que existeix un Estatut, i un Reglament que entre tots hem confeccionat també es cert que si valorem el joc veurem on l'hem portat i on podem reconduir-lo.
Apa ...
Bons Torrons, a gaudir d'aquests dies...

els millors  desitjos... i a ser possible
els millors Botons.

Curiosamente la Federación como tal se creó en 1996, aquel año y los posteriores hicimos bastantes cosas, al menos los primeros, en Osona en la liga del año 97-98 éramos tres divisiones que sumaban un total de 35 equipos. En la liga de Barcelona Actualmente suman 38 equipos. (No quisiera que se entendiera como comparación de nada, simplemente eso si como indicativo del peso que colectivamente hemos perdido.) La del ACFB no recuerdo cuántos eran Pero muchos, muchisimos pues había tres divisiones de no se cuántos equipos y creo recordar que alguna división incluso con más de un grupo. En definitiva bastantes más que ahora.En Reus no se demasiado como están si que puedo decir que por aquellas horas había bastante actividad ...Bien de Horta y Sant Just actualmente no consigo comunicar con éllos, lo que hace sospechar que la actividad a decaído mucho también. Como estos días ha habido algo de participación dentro del tema Federativo, y al ver donde estamos ahora las asociaciones, (creo que todas con general bastante más ligeras de personal) y como también se habla con cierto reselo de la A.C.F.B , quisiera hacer un ruego para esta afición que tanto nos motiva. Particularmente creo que aunque es cierto que anteriormente ha habido posturas enrocadas, Pero también es justo que diga que han sido por más de un planteamiento. Y tampoco sería honesto si apoyada del todo los comentarios del amigo "dinàmic" de Reus. Si que Barcelona apretó y apretó  bastante en ciertos temas. Ahora bien una cosa es que no sepamos ponernos de acuerdo y otra es decir que no ha habido implicación ...Esto no es correcto, si bien un servidor se comió muchas horas en hablar y probar cosas de reglamento con el Marc Besora ... alias Levante, supongo que él debe recordarlo también. 
 Finalmente déjadme entonar el "mea culpa" por que a pesar de que existe un Estatuto, y un Reglamento que entre todos hemos confeccionado también es cierto que si valoramos el juego veremos donde lo hemos llevado y donde podemos reconducirlo.
 Ala pues...
 Buenos Turrones, a disfrutar de estos días ...los mejores deseos ... y a ser posible los mejores Botones.14/12/10

Felicitats // Felicidades

Aquesta es L'Alba la nena que acaba de tenir la Gemma
 Felicitats de tot corEsta es la Alba la nena que acaba de tener la Gemma
Felicidades de todo corazón9/12/10

Hem anat a Sta Maria // Hemos ido a Sta María


Hem anat a Sta Maria de Palautordera...
Aquest dimecres hi ha hagut un torneig en el qual hem pogut assistir-hi el Qalaiäia ( així ha decidit que vol dir-se l'Adrià) i el bakomva, es a dir jo...
el més interessant ha estat que era el primer torneig per l'Adrià, i he de dir que per sort hi havia Prous jugadors novells (mostra del creixement que esta fent BAP botonaires associats palaunecs), si no que  a mes de edats prou diverses...
sento que les fotos que puc afegir no siguin del tot aclaridores però dins el meu grup, no hi havia cap jornada de descans, cosa que no feia possible entretindres a fer el badoc...
Res acabo aquesta pinzellada afegint que hi ha ganes de tornar ha fer coses conjuntes, amb general tant amb la gent de reus, Barcelona o Osona que he pogut parlar ( be a Osona tot i que es dona suport a la continuïtat de la federació, actualment encara hi ha una junta Peró no practiquem cap lliga, nomes quelcom torneig de tant en tant).
ah no més interessant recordar-vos que el proper diumenge dia 12/12/2010 es el segon diumenge del mes i per tant estaré al local de 12 a 14 per qui vulgui passar l'estona.

 
Hemos ido a Sta María de Palautordera...
Este miércoles ha habido un torneo al cual hemos podido asistir el Qalaiäia ( así ha decidido que quiere llamarse L'Adrià) y el Bakomva, o sea yo...
Lo mas interesante ha sido que era el primer torneo para Adrià, y debo decir que por suerte había bastantes jugadores noveles, ( muestra del crecimiento que esta haciendo el BAP (botonaires associats palauecs), si que además de edades diversas...
siento que las fotos no sean del todo aclaratorias, pero en mi grupo no había ronda con descanso, cosa que no permití entretenerse a contemplar...
Nada acabo esta pincelada añadiendo que hay ganas de volver a hacer cosas conjuntamente, en general al menos la gente de con la que he hablado tanto de Reus, Barcelona; Osona ( en Osona a pesar de dar soporte a la continuidad de la federación, actualmente aun hay una junta. No practicamos ninguna liga,
solo algún torneo de vez en cuando.
Ah ¡ solo recordaros que el próximo domingo día 12/12/2010 es el segundo domingo de mes y por ello estaré en el local de 12 a 14 para quien quiera pasar el rato.