20/3/12

Comença la tornada //// Empieza la vuelta


Comença la tornada.
a partir del diumenge dia 8--4-2012 donem per iniciada la tornada i es deixa fins el primer diumenge de maig per acabar els partits corresponents a les jornades de la anada. ( si algun partit no s'ha jugat Peró te data de realització, s'esperarà que es faci ) els partits no jugats es deixaran amb un cero a cero i no puntuaran per cap equip.
de moment la lliga esta així...


                                      Empieza la vuelta.
desde el domingo día 8-4-2012 damos por iniciada la vuelta y se deja hasta el primer domingo de mayo para acabar los partidos correspondientes a las jornadas de la ida. ( si algún partido no se ha jugado pero tiene fecha de realización, se esperara a que se haga ) los partidos no jugados se dejaran con un cero a cero y no puntuaran para ningún equipo.
De momento la liga esta así...

8/3/12

D-mans i Gordon puig arrancant amb força...
desprès d'esperar moltes jornades la seva aparició, per fi l'han fet i de quina manera, dos de tres per el D-mans i tres de tres per el Gordon ! molt be ¡
ara a seguir.
Animar al Qalaiaïa que tot i que no va poder arribar a sumar, al minut 9 anava guanyant per 3 - 1 al gordon, finalment es va imposar la veterania.
Lamentar també dues baixes la del Samba Sak, y Okupes
finalment recordar-vos que el proper diumenge dia 11 de març de 2012  tenim reunió a les 11 al local.es important l' asistencia

 


D-mans y Grodon Puig arrancan con fuerza...

después de esperar muchas jornadas su aparición, por fin la han hecho y de que manera, dos de tres para el D-mans y tres de tres para el Gordon Puig ! muy bien ¡
ahora a seguir.
Animar al Qalaiaïa que a pesar que no pudo llegar a sumar, al minuto 9 estava ganando por 3-1 al Gordon, finalmente la venternía se impuso.
Lamentar también dos bajas, la de Samba Sak, y Okupes
Finalmente recordaros que el próximo domingo 11 de marzo de 2012 tenemos reunión a las 11 en el local . Es importante la asistencia

1/3/12

/// PIANO-PIANO¡ ///

petits apunts de lla lliga i de l' A.F.B.O
Primerament recordar-vos que la quota d'associat es de 15 euros anuals, amb els que esperem poder comprar el "trofeig" per la lliga 

(que seria campió i  subcampió així com unes medalles participatives per tots), i poca cosa més.
També recordar que a hores d'ara ja hauríem de començar la tornada. Si hi ha algú que vulgui donar-se de baixa ara seria el moment per tal de no tornar a encallar un altre lliga.
Per altre banda per el que fa referència al joc, recalcar que la mida total dels 11 jugadors no pot passar dels 40 cm de llarg. (podem fer petites excepcions amb els mes novells ja que disposen de menys plantilla).
Finalment hi comença haver-hi moviments a nivell federació catalana que m'agradaria comentar-vos es per això que el diumenge dia 11 de Març de 2012 coincidint que hi ha jornada de partits farem una reunió informativa al local a les 11'00 qui tingui interès que vingui.


pequeños apuntes de la liga y l' A.F.B.O
Primeramente recordaros que la cuota de asociado es de 15 euros anuales, con los que esperamos poder comprar el trofeo de liga (campeón y subcampeon así como unas medallas participativas para todos), y poca cosa mas.
También recordar que a estas alturas ya tendríamos que empezar la vuelta. Si hay alguien que quiera darse de baja ahora es el momento, con el fin de no atacar otra liga.
Por otro lado por lo que haca referencia al juego, recalcar que la medida total de los 11 jugadores no puede superar los 40 cm de largo. (podemos hacer excepciones con los jugadores noveles ya que tienen menos plantilla).
Finalmente empieza a haber movimientos a nivel federación catalana que me gustaría comentaros, es por eso que el domingo 11 de marzo de 2012 coincidiendo que es jornada de partidos haremos una reunión informativa en el local a las 11'00 quien tenga interés que venga.