29/3/11

///EPSSSSSS...///

Tant parlar del reglament, m'he oblidat que amb definitiva el que m'agradaria es poder fer el joc senzill d'assimilar
Tanto hablar del reglamento me he olvidado que en definitiva lo que me gustaría es poder hacer sencillo de asimilar el juego.

INCERTESA /// INCERTIDUMBRE

 Paciència, llàstima que l'ultima convocatòria ha tingut menys repercussió del que esperava provocant-me un desamin força accentuat, que siguem pocs ja hi conto, ara be que aquells que dieu que vindreu no ho feu sapigueu que encara desanima més, a part com que cada cop juguem menys, el reglament "trontolla", i "trontolla" per el sol fet que aquí no som capaços de tenir un mínim interès això obliga a anar a fer tornejos fora de la comarca i per tant jugar amb altres reglaments creant així una incertesa de això aquí es practica o no, i el que es pitjor que hi ha qui a nivell competitiu només ha pogut jugar en altres associacions,dit això i com que la finalitat es que pugin nous jugadors i això ja sembla que s'esta aconseguint... Peró amb incerteses reglamentaries que en cas de no ser capaços nosaltres de muntar quelcom d'interès pot ser seria millor que d'entrada asimilesin aquell reglament que els pot portar a competir i fruir del joc.
El dissabte ja amb demanaven quan podrien fer un torneig on puguesin haver-hi copes, en fi que si he de seguir empenyent jo sol el carro es possible que la lliga vinent vagi a jugar a Barcelona o a Palautordera, cosa que amb farà jugar i acostumar a un reglament que més tard dubto de si recordaré amb exactitud si aquí s'aplicaven igual certs criteris.( ja se que esta tot escrit, amb vull referir mès a no arribar a la sensacio d'estar perdent identetiad).
I ja per acabar crec que fora interessant trobar-nos un dia per fer una posta al dia d'on estem i si volem ser-hi. Ja sabeu que jo m'apunto a totes ara be no espereu que segueixi sempre amb ganes de anar fent convocatòries per sentir novament la frustració...
i això amb porta a preguntar-me si tant sols es sentir molt meu?...


 Paciencia, lastima que en la ultima convocatoria ha tenido menos repercusión de lo que esperaba provocándome un desanimo bastante acentuado, que seamos pocos ya esta claro, ahora bien que aquellos que dicen que vendran no lo hagan saber que aun desanima mas, a parte como que cada vez jugamos menos, el reglamento "tiembla", y "tiembla" por el simple hecho que como no somos capaces de tener un mínimo interés obliga a ir hacer torneos fuera de la comarca y por consiguiente jugar con otros reglamentos creando la incertidumbre de si aquí esto se practica o no, y lo peor es que hay quien a nivel competitivo solo ha podido jugar en otros asociaciones, dicho esto y como la finalidad es que suban nuevos jugadores y esto parece que se esta consiguiendo... Pero con incertidumbre reglamentarias que en caso de no ser capaces nosotros de montar algo de interés quizás seria mejor que de entrada asimilaran aquel reglamento que los puede llevar a competir disfrutar del juego.
El sábado ya me preguntaban cuando podrían hacer un torneo que hubieran copas, en fin que si tengo que seguir empujando el carro yo solo es posible que la próxima liga vaya a jugar a Barcelona o a Palautordera, cosa que me hará jugar y acostumbrarme a un reglamento que mas tarde dudo de si recordare con exactitud si aplicábamos ciertos criterios.( ya se que esta todo por escrito, me quiero referir más a no llegar a esa sensación que vamos perdiendo identidad).
y ya para acabar creo que seria interesante encontrarnos un día para hacer una puesta al día de donde estamos y si queremos estar.
Ja sabéis que yo me apunto a todas pero no esperéis que siga siempre con ganas de ir haciendo convocatorias para sentir nuevamente la frustración...
Y esto lleva a preguntarme si solo es un sentir muy mio?...

24/3/11

SOTA ELS PALS /// BAJO LOS PALOS

Acaben d'arribar directes de Palautordera, per fi ja son aquí els porters que estàvem esperant...
aquells equips que estigueu a l'espera d'un podeu trucar-me per quedar i el portaré.
el primer que arribi triarà.


Acaban de llegar directos de Palauatordera, por fin ja están aquí los porteros que estábamos esperando...
aquellos equipos que estéis a la espera de uno podéis llamarme para quedar.
El primero que llegue elige

15/3/11

ALTRE COP DIUMENGE /// OTRA VEZ DOMINGO

Hola companys un Diumenge més em estat fomentat l'afició.

Dir que tot i que Intenció era fer un torneig el proper dissabte dia 26, s'haurà de deixar per un altre data, el mal temps ha fet que es modifiquessin varies celebracions i això ha fet que novament els horaris facin impossible que puguem ser-ne suficients com per fer-ho. Sapigueu Peró que si que hi serem al local, i que a partir de les 16'00 qui vulgui que vingui i muntarem quelcom entre tots.


 


 
Hola compañeros, un domingo mas hemos estado fomentando la afición.

Decir que la intención era hacer un torneo el próximo sábado día 26, habrá que dejarlo para otra fecha, el mal tiempo ha hecho que se modificaran varias celebraciones y esto ha hecho que nuevamente los horarios hagan imposible que podamos ser los suficientes como para hacerlo.De todos modos saber que estaremos en el local, y que a partir de las 16'00 los que estemos montaremos algo entre todos.